Certyfikat zgodności z CE

 

Zestaw AM Scan, Replikator, Sunline posiadają certyfikat CE oraz badania przeprowadzone w Instytucie ILIM w Poznaniu. Urządzenia są oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady i podlegają utylizacji według wymogów Unii Europejskiej.

Certyfikat CE