Harmonogram szkolenia Volla

Ramowy harmonogram szkolenia dla początkujących

Elektropunktura metodą Volla"

Prawa do kopiowania treści harmonogramu szkoleń zastrzeżone  ©

l.p. Zajęcia teoretyczne
I. Wstęp do metody Voll`a
  Historia powstania metody Volla
Unikalne możliwości i korzyści metody
Wskazania i przeciwwskazania do testowania
Punkt akupunkturowy oraz punkty biologicznie aktywne PBA
Przegląd meridianów według TMC oraz dr. Volla
II. Przygotowanie do testowania
  Wygląd gabinetu
  Przygotowanie osoby testowanej oraz testującej do pomiaru
III. Obsługa techniczna AM Scan Voll
  Wymagania systemowe
  Omówienie zasad działania urządzenia, podstawowych modułów programu oraz terminologii
  Praca z Selektorem
IV. Techniki pomiaru
  Zjawisko rezonansu magnetycznego , FOW, pomiar OP
  Technika przeprowadzania pomiaru na paliczkach i stopach
  Metodyka pomiarów i ocena rezultatów
  Koncepcja informoterapii. Medykamentowe testowanie organopreparatów.
  Elementy homeopatii
  Algorytmy prowadzenia pomiarów rezonansowych
V. Program AM Scan Ekspress – skanowanie ciała z BRT
  segmentarna budowa ciała człowieka ( strefy Heada)
  Schemat współdziałania narządów i systemów według TMC
  Unikalne korzyści metody
  Informacyjno – czynnościowe powiązania odprowadzeń z wewnętrznymi narządami i układami
  Wysokość wskazań oraz interpretacja wartości barwnych
  endogenne oraz egzogenne BRT
  Ogólne tryby pasywnego BRT
   
  Zajęcia praktyczne
  Testowanie na paliczkach, stopach oraz na innych obiektach materialnych
  Nabywanie umiejętności analizy wykresu pomiaru
  Praktyczne wykorzystanie możliwości Selektora
  Testowanie ognisk zakłóceń oraz blokad
  Opracowywanie schematów testowania
  Dobieranie nozodów oraz preparatów organicznych, fitopreparatów i preparatów alopatycznych
  Przeprowadzanie testu skanowania ciała
   Wykonanie Biorezonansu
  Przygotowanie protokołu końcowego
Czas trwania szkolenia:
Miejsce:
Narzędzia:

Osoba prowadząca:
Koszt szkolenia:
 5 dni;40 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych
Warszawa-Międzylesie ul. Patriotów 299
Urządzenie AM Scan (Aparat Volla, Vegatest) oraz laptop na parę (2 osoby) do ćwiczeń
lekarz specjalista
 1600 zł brutto