Medycyna Energoinformacyjna. Replikacja

PDFDrukujEmail
Ocena Nie ma jeszcze oceny
Cena
53,00 zł
49,00 zł
Szczegóły produktu

Medycyna energoinformacyjna. Replikacja informacji
Autor: lek. med. Lena Paszczenko

Homeopatia rezonansowa to zasadniczo nowe zjawisko w medycynie. dzięki zastosowaniu zasady rezonansu w homeopatii pojawiła się możliwość celowego i ukierunkowanego oddziaływania na narządy i ich struktury, co z kolei umożliwiło uruchamianie procesów oczyszczania i regeneracji.
Homeopatia rezonansowa to wykorzystanie preparatów homeopatycznych stosownie do zasad rezonansu, nie zaś według zasady „podobne leczyć podobnym”.
Doświadczenie w ich zastosowaniu w krajach zachodnich oraz w Rosji wykazało wysoką skuteczność przy leczeniu chorób przewlekłych.
Podczas stosowania tych preparatów na pierwszy plan wychodzi już nie klasyczna zasada „podobne leczyć podobnym”, lecz związki rezonansowe z narządami i mikroorganizmami oraz wskazania kliniczne.
Bez względu na szybki rozwój homeopatii rezonansowej jej cel nie polega na zastąpieniu, lecz uzupełnieniu klasycznej homeopatii. Lekarze używający homeopatii rezonansowej w ciągu lat stosują ją w swej praktyce leczenia pacjentów. Przygotowano i wydano niewielkie nakłady podręczników do zastosowania homeopatii rezonansowej.
Rozumiejąc zapotrzebowanie na literaturę z tego zakresu, opracowano niniejszy rozdział, który z pewnością będzie wielką pomocą dla specjalistów z zakresu diagnostyki i terapii rezonansowej.


Spis treści
Wstęp - Podstawy homeopatii 5
Unicyzm 7
Pluralizm 7
Kompleksowość 8
Kopiowanie energoinformacyjne 12
Główne zasady korekcji medycznej 15
Homeopatia nie jest niczym nowym 18
Homeopatia nie jest szarlatanerią 19
Homeopatia nie wymaga wyłącznego
zażywania granulek 20
Homeopatia nie opiera się na przypuszczeniach
i nie ma w niej nic nieokreślonego 21
Homeopatia nie polega na zażywaniu
niezmiernie ma­łych dawek 22
Homeopatia nie jest oszustwem 24
Homeopatia to fakt o charakterze ogólnym,
podstawa, prawo przyrody 24
Homeopatia jest faktem praktycznym 26
Homeopatia posiada jedynie relatywną przewagę 27
Tradycyjny sposób leczenia jest niezadowalający 27
Homeopatia jest prosta i łatwa do zrozumienia 28
Homeopatia to racjonalne leczenie medyczne 28
Homeopatia jest praktycznym przewodnikiem 29
Homeopatia dąży do radykalnego
wyleczenia choroby 30
Homeopatia jest dla chorego wygodna do zażywania..... 31
Klasyczna homeopatia używa każdego
lekarstwa osobno 31
Lekarz homeopata analizuje właściwości lekarstw
poprzez doświadczenia na samym sobie,
a nie nad swymi pacjentami 31
Homeopatia może być stosowana z jednakowym
powodzeniem zarówno w ostrych,
jak i przewlekłych chorobach 32
Homeopatia przedstawia szczegółowo to,
co medy­cy­­na wyraża ogólnie 33
Metoda Hahnemanna 33
Metoda Korsakowa 34
Metoda potencji LM 36
Czym jest „struktura wody”? 48
Wiązania van der Waalsa w strukturze
wody płynnej 52
Rola epitaksji 56
Stan koloidalny i jego związek ze strukturą wody 58
Inne metody oddziaływania na strukturę. 61
Kinetyka zmian strukturalnych 66
Środki eksperymentalne służące do określenia struktury płynów, w tym również wody 68
Homotoksykologia 74
Terapia antyhomotoksyczna jako metoda leczenia
na podstawie nauki o homotoksynach 76
Możliwości terapii antyhomotoksycznej 76
Zasady zażywania lekarstw homeopatycznych
(również w homotoksykologii) 80
Dobór potencji i dawkowanie preparatu 81
Czego należy unikać w czasie leczenia
środkami homeopatycznymi? 82
Działanie wysokich rozcieńczeń 82
Mechanizm działania terapii antyhomotoksycznej 85
Układ podstawowej regulacji 86
Zalety terapii antyhomotoksycznej 87
Rola układu odpornościowego 89
Alergia uwarunkowana defektem układu
immunologicznego 89
Nozody 90
Organopreparaty 91
Zastosowanie substancji chorobowych
w historii medycyny 92
Izopatyczna metoda leczenia 93
Izopatia we współczesnej medycynie 94
Substancje biologiczne w izopatii 94
Fenomen odwrotnego działania toksyn 95
Personalne środki leczenia 96
Zastosowanie autonozodów 96
Działanie wysokich rozcieńczeń 105
Jak dozować nozody? 109
Dobór potencji i ilość dawek 110
Metoda DETOKS
Detoks nr 1.
Alergia 120
Detoks nr 2.
Bakterie 121
Detoks nr 3.
Tkanka łączna, więzadła, ścięgna 122
Detoks nr 4.
Optymalizacja oddychania komórkowego 123
Detoks nr 5.
Dysbakteriozy 124
Detoks nr 6.
Optymalizacja przemiany energetycznej 125
Detoks nr 7.
Regulacja Psychoneuroimmunoendokrynna 126
Detoks nr 8.
Immunostymulator 127
Detoks nr 9.
Drenaż i oczyszczanie wątroby 128
Detoks nr 10.
drenaż układu limfatycznego 129
Detoks nr 11.
Optymalizacja wydalania metali ciężkich 129
Detoks nr 12.
Optymalizacja wydalania ekotoksyn i alergenów 130
Detoks nr 13.
Optymalizacja drenażowej funkcji nere i pęcherza moczowego 131
Detoks nr 14.
Wspierający po przeprowadzonym drenażu
i od­tru­waniu 132
Detoks nr 15.
Optymalizacja wydalania związków chemicznych
z organizmu. 133
Detoks nr 16.
Bioregeneracja narządów po odtruwaniu 133
Detoks nr 17.
Stres 134
Detoks nr 18.
Optymalizacja odtruwania przy patologii wirusowej 135
Terapia preparatami DETOKS w przypadku ciąży 136
Terapia preparatami DETOKS u dzieci 137
Stadium pierwsze (około czterech, sześciu tygodni) 138
Stadium drugie (około czterech, sześciu tygodni) 138
Stadium trzecie (około 3 tygodni) 138
Stadium czwarte (około 3 tygodni) 138
Połączenie z innymi rodzajami terapii 139
Pacjenci o zwiększonej wrażliwości
i z pogorszeniem stanu 140
Protokół terapeutyczny dla pacjentów wrazliwych 140
Leczenie profilaktyczne 141
Wprowadzenie do terapii ENDOTOKS
Metoda zastosowania preparatów Endotok 145
Metabolizm węglowodanów 146
Metabolizm białek 147
Metabolizm tłuszczy 148
regulacja zakwaszenia organizmu 148
podtrzymujące 149
Krążenie krwi. 150
Autointoksykacja jelitowa 150
Optymalizacja przemiany białek i jego produktów pośrednich. 151
Optymalizacja wydalania endotoksyn
z matrycy pozakomórkowej 152
Optymalizacja wydalania endotoksyn z stawów 152
Optymalizacja wydalania endotoksyn z mózgu 153
Przyspieszony metabolizm 154
Obniżony metabolizm 154
Optymalizacja pracy układu immunologicznego 155
Zwiększający przemianę węglowodanów 156
Więzadła, ścięgna 156
Optymalizacja wydalania endotoksyn z tkanki mięśniowej 157
Regulacja przemiany glukozy 158
Optymalizacja odtruwania grasicy 158
Przyspieszenie rozkładu tłuszczy i wydalania produktów przemiany tłuszczowej 159
Optymalizacja przemiany wodno-solnej 160
Równowaga kwasowo-zasadowa 160
Leczenie narkomanii i opracowanie skutecznego leczenia uzależnień
ŚRODKI LECZNICZE DO TERAPII UZALEŻNIEŃ
Zastosowanie replikator 168
Zastosowanie ładunku inwersyjnego w trybie współ­pracy z selektorem 171
Likwidowanie uzależnienia od nikotyny 172
PRZEWODNIK TERAPEUTYCZNY
Homeopatia rezonansowa
Kompleksy FM i specjalne preparaty FM 186
Zasada działania homeopatii rezonansowej 189
Różnica pomiędzy homeopatią rezonansową i klasyczną homeopatią 191
Cechy preparatów FM w porównaniu z preparatami analogicznymi
Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania
homeopatii rezonansowej 198
Wskazania i przeciwwskazania
do zastosowania metody. 206
Skuteczność zastosowania metody 212
Możliwości metody 215
Preparaty Flower Plex
Rozjaśnienie ducha 219
Strumień energii 220
Zacieranie traum (urazów) 221
Czakra serca 222
Ochrona bioenergetyczna 223
Wewnętrzna energia Chi 224
Wewnętrzny głos 225
Żeński duchowy pierwiastek 227
Męski duchowy pierwiastek 228
Ciało eteryczne 229
Seksualność 230
Energia kundalini 231
Medytacja 232
Kosmos 234
Solidność 235
Równowaga kolorów 236
Nowa nadzieja 237
Pozytywność 238
Przyjęcie (pogodzenie się) 240
Skrytość 241
Harmonia 242
Łagodność 243
Empatia (współczucie) 244
Radość 245
Wewnętrzna równowaga. 246
Życzliwość (serdeczność) 248
Usunięcie naprężenia 249
Przywiązanie, sympatia 250
Nowe kierunki 251
Zmiana modeli postrzegania 252
Zmiany w trybie życia (zmiana stylu życia) 253
Adaptacja 254
Widzenie 256
Jasność myśli 257
Zrozumienie, pojmowanie 258
Komunikatywność. 259
Punkt odliczania (punkt wyjściowy) 260
Zdolności psychiczne 261
Harmonia duszy i ciała 263
Równowaga duszy i ciała 264
Jasna pamięć 265
Motywacja 266
Intuicja 267
Twórcza energia 268
Wpływ 269
Bycie we właściwym czasie 270
Odpowiedzialne zachowanie się 271
Upór 272
Usuwanie energii gniewu 273
Usuwanie energii strachu 275
Harmonia w mieście 276
Szczęśliwe macierzyństwo. 277
Spokojne porody (spokojny poród) 278
Spokój noworodka 280
Spokój nowego życia 281
Wewnętrzne dziecko 282
Wewnętrzne wyciszenie 284
Wyciszenie umysłowe 285
Wolny ruch 286
Naturalność 287
Przebaczanie/wybaczanie. 288
Wewnętrzna prawda – słuszność. 290
Zaufanie. 291
Duma 292
Szacunek do siebie 293
Pocieszenie, radość. 294
Wsparcie. 295
Lotność, gibkość (elastyczność). 296
Pierwsza pomoc. 297
Wiara w siebie. 298
Literatura

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.