Harmonogram szkolenia Informoterapia

Elektropunkturowa diagnostyka i terapia metodami energoinformacyjnymi
(terapia informacyjna, terapia biorezonansowa, homeopatia rezonansowa, homeografia)
Prawa do kopiowania treści harmonogramu szkoleń zastrzeżone  ©

I. Moduł
  Wstęp do diagnostyki elektropunkturowej, meridiany Volla, technika pomiaru biologicznie aktywnych punktów i biologicznie aktywnych stref. Omówienie metod diagnostyki elektropunkturowej. Praktyczne opanowanie metody diagnostyki Volla. Diagnostyka segmentarna Expres. Przebieg meridianów Volla i punkty pomiaru.
Koncepcja informoterapii
Wprowadzenie do EPD
II. Moduł
  Terapia biorezonansowa pasywna, aktywna i indukcyjna. Pojęcie testu wegetatywno-rezonansowego (VEGA-TEST).
Pomiar BAP
Przegląd metod elektrodiagnostycznych
 Wstęp do teorii informacji, pojęcie terapii informacyjnej.
Metody leczenia kasetami informacyjnymi i przygotowanie preparatów informacyjnych.
Diagnostyka segmentarna Ekspress
III. Moduł
  Badania medyczne. Nozody, organopreparaty oraz ich implikacje diagnostyczne i terapeutyczne
Praca z Selektorem - Selektor medykamentowy i praktyka pracy z nim.
Energia transferu właściwości leczniczych leków. Praca z laserowym Replikatorem (reprinter).
Praca z laserowym replikatorem i czujnikiem laserowym. Przygotowanie preparatów informacyjnych. Homeopatia rezonansowa. Przygotowanie autonozodów
Chronosemantyczna diagnostyka i terapia.
Kurs wyższego stopnia przygotowania preparatów energoinformacyjnych.
IV. Moduł
  Algorytmy badania różnych chorób
Przyjmowanie pacjentów. Wybór taktyki oceny i leczenia
Czas trwania szkolenia:
Miejsce:
Narzędzia:

Osoba prowadząca:
Koszt szkolenia:

4 dni; 32 godziny zajęć teoretycznych oraz praktycznych
Warszawa-Międzylesie ul. Patriotów 299
Urządzenie AM Scan (Aparat Volla, Vegatest, Replikator) oraz laptop na parę (2 osoby) do ćwiczeń
lekarz specjalista
1780 zł DLA NASZYCH KURSANTÓW
 2000 zł dla osób, które jeszcze nie uczestniczyły w Naszych szkleniach

Informoterapia dla zaawansowanych st. 2

Dzień

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

1

Omówienie możliwości diagnostycznych w metodzie Volla, szczegóły                                                                     w technice pomiaru, interpretacja pomiarów

Testowanie nozodów na merydianach;

Możliwości terapii wg wyników diagnostycznych w metodzie Volla:

Informoterapia merydianalna – ustalenie zaburzeń ze strony metabolizmu;

Przygotowywanie preparatów nozodowych (antypasożytnicza terapia);

Przygotowywanie preparatów drenażowych (drenażowa terapia);

Odpowiedzi na pytania kursantów.

2

Technika pomiaru metodą Vega-test, bezpośrednie testowanie i                                                                             testowanie przez filtr.

Diagnostyka metodą Vega-test: etapy badania, stworzenie                                                                                    wirtualnej kompaktowej diagnozy, stworzenie markera KMH;

Zastosowanie Seprintera i Sondy laserowej dla ekologicznego testowania i terapii;

Terapia w Vega-test:

Terapia za pomocą nozodów, terapia preparatami drenażowymi,                                                                      kompleksowe NM preparaty, autonozody, kwiaty Bacha, preparaty Roy Martina;

Odpowiedzi na pytania kursantów.

3

Teoria starzenia się organizmu człowieka.

Programy ewolucyjne:

Preparaty Trepanga (morski ogórek), preparaty jaszczurki, preparaty                                                               sygnałów śmierci fibroblastów i neuroblastów;

Surowica starzenia się organizmu;

Praca z programami ewolucyjnymi i preparatami odmładzania;

Odpowiedzi na pytania kursantów.

4

Trzy poziomy oddziaływania na organizm człowieka.

Fizyczne, duchowe, psychiczne;

Chronosemantyczna diagnostyka i terapia.

Znaki na dłoni i ich znaczenie, terapia po linii życia, zmiana losu człowieka                                                             w pozytywną stronę;

Grupa preparatów SDA, astro-protektory, preparaty losowe, planety, gwiazdy.

Odpowiedzi na pytania kursantów.

 

Czas trwania szkolenia: 4 dni (32 godziny)
Miejsce: Patriotów 299, Warszawa Międzylesie
Narzędzia: Urządzenia Enso, laptop na parę, preparaty

Osoba prowadząca: lekarz

Koszt szkolenia: 1200 zł