Blaster

 

Urządzenie Blaster jest przeznaczone do terapii częstotliwościowo-rezonansowej, opisanej przez dr. H. Clark. Zawiera również dodatkowe funkcje takie jak terapia B.Becka, czy fale Schumana.

Blaster

Generator elektroniczny

U podstaw jego działania leży zasada ukierunkowanego oddziaływania drgań elektromagnetycznych określonej częstotliwości, kształtu i amplitudy wywierających destrukcyjny wpływ na patogenne mikroorganizmy i makroorganizmy (pasożyty, grzyby, pierwotniaki, bakterie, wirusy)oraz ich toksyny.

Przeznaczony jest do prowadzenia detoksykacji, znacznie poprawia samopoczucie oraz pole elektromagnetyczne człowieka.

W Blaster wbudowanych jest 110 programów o szerokiej rozpiętości i dużą dokładnością sygnału wyjściowego jak również przewidziana jest możliwość ręcznego wybierania programów emitujących częstotliwości rezonujące w Kh oraz Hz (do 1mln jednostek).

Konstrukcja Blastera przewiduje techniczną możliwość zmiany intensywności sygnału (amplituda oddziaływania) i jego formy, co zrównuje go z profesjonalnymi urządzeniami.

Niezwykle wygodnym rozwiązaniem dla użytkowników jest możliwość podłączenia do Blastera dwóch osób jednocześnie na ten sam patogen, na czas trwania jednej sesji częstotliwościowo-rezonansowej.

Dodatkowo w Blasterze można ustawiać czas trwania sesji jak również zaprogramować określoną ilość sesji.

Urządzenie wyposażone jest w zakres częstotliwości znanych naukowców i fizyków:

dr. Huldy Clark
Raymonda Reifa
dr. Boba Becka
Winfrieda Otto Schumanna

 

Akcesoria do Blastera:

elektrody nożne, ręczne
kable do elektrod, do terapii Becka
opaski do terapii Becka

 

Informacje techniczne:

Rozmiary: 133 mm x 68mm
Waga: 115 gram
Zasilanie: 2 baterie AA

 

Jeżeli zakupisz Nasz generator Blaster
gwarantujemy:
rzetelne przeszkolenie,
fachowy serwis na terenie kraju,
2 letnią gwarancję!

 

 Uwaga: Blaster nie jest urządzeniem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zmianami)