Certyfikat instytucja szkoleniowa


JESTEŚMY INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ

 

Certyfikat instytucja szkoleniowa

Informujemy, że dnia 25 maja 2012 firma Enso Electronics została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14t00167t2012.

Wpis ten oznacza, że Enso Electronics może uczestniczyć w programach przeznaczonych dla osób bezrobotnych i dotowanych ze środków unijnych.
Programy  prowadzone są przez jednostki państwowe tj. urzędy  pracy.

Dlatego jeżeli jesteś osobą bezrobotną, interesuje Cię tematyka medycyny niekonwencjonalnej i chcesz wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez Naszą firmę min.
Elektropunktura dla początkujących metodą Volla
Elektropunktura dla zaawansowanych metodą Vega testu
zgłoś się do swojego urzędu pracy, wypełnij odpowiednią dokumentację a po podpisaniu porozumienia z urzędem będziesz mógł podwyższyć swoje kwalifikacje, otworzyć nowe możliwości zawodowe a nawet starać się o uzyskanie dotacji na zakup Naszych urządzeń do testowania.