AM Scan EVBS (Aparat Volla, Vegatest, Biorezonans, Express, Selektor, Oprogramowanie)


Urządzenie elektroniczne z programem komputerowym, zawierające 3 metody testowania Volla, Vega test, Ekspress oraz możliwość przeprowadzenia Biorezonansu

 

Metody testowania

Moduł

Metoda Volla (test elektrodermalny) Biorezonans
Test Vega (Vegatest - test wegetatywno-rezonansowy wg Schimmella)  
Test Express (segmentowy, strefowy, scaningowy)  

 

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Przeznaczony do elektropunkturowego testowania metodą R. Volla (EAV), testu wegetatywno-rezonansowego Schimmella (Vegatest) oraz ekspresowego testu scaningowego.                                                                                                                                                                                                                                         AM Scan EVBS służy do testowania obciążeń organizmu oraz stanu energetycznego ciała człowieka. 

Przyrząd „AM Scan” przeznaczony jest do powszechnego użycia oraz może być pomocny między innymi w pracy dietetyków, kosmetologów w doborze diet i produktów pielęgnacyjnych jak również w działalności paramedycznej bioenergoterapeutów, zielarzy, fizjoterapeutów i innych. Do czego jest jeszcze wykorzystywana metoda Volla dowiedz się w opracowaniu o metodzie Volla.

Aparat może również pracować samodzielnie bez komputera. Wartości pokazywane są wówczas na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD. Jednak oprogramowanie znacznie poszerza możliwości testowania. Aparat ma cyfrowy wskaźnik, który pokazuje wartość opadania wskazówki.

MOŻLIWOŚCI URZĄDZENIA

Tryb testowy metodą R. Voll’a (EAV)/ Vega test pozwala na:
Pomiar biologicznie aktywnych stref
Pomiar biologicznie aktywnych punktów
Zobrazowanie na monitorze pomiarów w formie wykresów i diagramów
Analizę i porównanie wyników przeprowadzonych testów

SELEKTOR                                                                                                                                                                                                                                           To elektroniczna baza danych zawierająca ponad 40 000 markerów do testowania. Pracuje w połączeniu z metodą Volla lub Vega test.

Pozwala min. na:

Przeprowadzanie testów: tematycznych, syndromatycznych, nozologicznych i miejscowych
Sprawdzenie obciążeń pasożytami, grzybami, bakteriami, wirusami oraz obciążeń geopatycznych, radioaktywnych, elektromagnetycznych, metalami ciężkimi
Sprawdzenie niedoborów i nadmiarów minerałów, witamin
Sprawdzenie tolerancji na antygeny pyłkowe, pokarmowe, substancje chemiczne i preparaty

Pomoc w programie:
Program zawiera informacje o lokalizacji systemu BAS, atlas akupunkturowy punktów ze śledzeniem pomiaru, informacje o połączeniach BAP, organach, systemach, nozologii i preparatach.

UWAGA : Testowanie powinna przeprowadzać osoba przeszkolona.

TESTOWANIE W TRYBIE VOLL - Pierwsza metoda

Odbywa się poprzez zdejmowanie pomiaru z  punktów akupunkturowych (od kilkunastu do kilkudziesięciu) znajdujących się na palcach stóp, śródstopiu oraz paliczkach i śródręczu.  Wybierając punkt na karcie meridianów, w prawym górnym rogu pokazywany jest organ powiązany z danym punktem. W prawym dolnym oknie dla ułatwienia pokazuje się umieszczenie punktu na ciele człowieka. Pod kartą meridianów umieszczono obszar dynamicznego odwzorowania procesu pomiaru poszczególnego punktu.

Każdy punkt na karcie meridianów jest pokazywany w odpowiednim kolorze, co daje możliwość natychmiast oszacować rezultat pomiaru. W program zawiera możliwość indywidualnego wyboru ustalania trasy (wcześniej wyznaczona kolejność mierzonych punktów) po meridianach po każdej stronie meridianu, po KPP, a także funkcja tworzenia własnych tras wraz zapisem w pamięci programu.

 

TESTOWANIE W TRYBIE VEGA TEST - Druga metoda

To elektropunkturowa diagnostyka techniką Wegetatywnego Rezonansowego Testu (VEGA test). Odbywa się przy wykorzystaniu 2 do 3 punktów akupunkturowych znajdujących się na paliczkach.  Zastosowanie specjalnych preparatów (markerów) znajdujących się w Selektorze pozwala określić szczegółowo każdą patologię. 

Metoda Volla oraz Vega test uzupełniają się. 

EKSPRESS TEST - Trzecia metoda

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Wraz z programem komputerowym zawiera ekspresową metodę testowania. Na określonych obszarach skóry czoła, dłoni i stóp, mocowane jest sześć elektrod i z ich pomocą w ciągu 3 minut urządzenie rejestruje przewodność elektryczną prądu stałego o niskiej intensywności. Parametry wykresów podczas przeprowadzania kilkudziesięciu pomiarów, porównywane są ze wzorcowymi wykresami, które opracowywane są indywidualnie dla osoby testowanej z uwzględnieniem szczegółowych jego regulacji wegetatywnej (tryb pomiarów kontrolnych oraz wzorcowania).
Pomiar następnie przetwarzany jest przez wbudowany w urządzenie układ scalony, który podaje wynik w jednostkach umownych.

Zalety:
Minimalny udział osoby testującej w procesie diagnostycznym, szybkość, wizualizacja procesu pomiaru oraz wyników.

Właściwości:
Baza danych osób przetestowanych
Automatyczna kalibracja w ciągu kilku sekund
Szybka metoda skaningowa
Automatyczne testowanie urządzenia
Automatyczne sprawdzanie kontaktu elektrod z osobą testowaną.
Automatyczne zapamiętanie wyników pomiarów
Wydruk wyników badania dla osoby przetestowanej

PRZYRZĄD BRT

PRZEZNACZENIE 

Wbudowany w AM Scan moduł BRT pozwala określić predyspozycje organizmu do regeneracji oraz pozwala na uzyskanie przez osobę testowaną „pierwszej pomocy doładowania energetycznego”. Moduł przeznaczony jest do przeprowadzania aktywnego biorezonansu, który opiera się na generowaniu lekkich wahań elektromagnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości. Podczas takiego seansu używa się częstotliwości widma ludzkich fal mózgowych: alfa - rytm, beta - rytm, teta - rytm i delta – rytm.

Seans związany jest z elektromagnetycznymi drganiami w zakresie od 10 do 500 000 Hz. Od osoby testowanej moduł “pobiera” z powierzchni jego skóry za pomocą elektrod, informację energetyczną, specjalnie przetwarza i oddaje przetworzoną z powrotem do organizmu. Osoba testowana podczas takiego seansu i aparatura, tworzą zamknięty obwód adaptacyjnej regulacji, który pozwala organizmowi na wykorzystanie jego własnych możliwości powrotu do fizjologicznej homeostazy.

SPRAWOZDANIE

Po przeprowadzonym teście w trybie Voll, Vega test oraz Ekspress można wydrukować Sprawozdanie. 

Elementy Sprawozdania:

Karta tytułowa
Karta osoby testowanej
Wnioski i rekomendacje
Rezultaty przeprowadzonych pomiarów w postaci:
Ogólny obraz
Wykresy słupkowe wg Kontrolnych Punktów Pomiarowych (KPP) i meridianów
Sprawozdanie po patologicznych punktach z możliwością wydrukowania ilustracji organów.

Dane techniczne:

Wymagania:

Wymiary: 210mm x 175mm x 80mm System operacyjny: Windows 98, XP, Vista, 7,8
Waga: 1 kg USB 2.0
Komunikacja z komputerem: przez port USB 2.0 Komputer
Źródło zasilania: port USB komputera (5V) Napęd CD-ROM

GWARANCJA 24 miesiące